КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАРИЕРНИЯТ КОУЧИНГ И КАК НИ ПОМАГА?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАРИЕРНИЯТ КОУЧИНГ.

Целта на кариерния коучинг е да предостави методология и правилни инструменти за решаване на всеки конфликт или съмнение, свързани с кариерата на човек. Това е подход базиран на разрешаването на проблеми в професионалната област.

Кариерният коуч се фокусира върху резултатите, действията и отчетността. Коучингът започва точно там, където клиентът е „сега“.

Кариерният коучинг може да се приложи във всеки труден момент от професионалния път на човек. Преминава през стартиране на кариера след завършване на университет, изграждане на ново CV, подготовка за интервю, договаряне на конкретни условия, изкачване на следващото стъпало в кариерата, смяна на професионалното поле или стартиране на бизнес.

Кариерният коуч предоставя методология и подготвя адекватно мислене, с цел вземане на интелигентни решения и намиране на златната среда – т.е. пресечната точка между съществуващите възможности, това в какво човек е добър и какво иска от живота.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ КАРИЕРНИЯ КОУЧ?

Кариерният коучинг е ценен по много начини. Нека обобщим основни предимства:

Получавате персонализирани, експертни съвети, съобразени с вашата конкретна ситуация. Кариерният коучинг ще ви предостави необходимите инструменти при избора на правилната за вас професионална област, ще подсигури преминаването на следващото стъпало в кариерата ви, очертавайки ясен път към успеха. Вашият коуч ще ви предостави ключа за оценка на текущата ситуация, ще ви помогне при идентифицирането на силните и слабите ви страни и осъзнаването на това какво ви прави специални и ви отличава от тълпата. По време на сесиите с вашия коуч ще съумеете да обособите потенциални пропуски в уменията си и ще получите адекватни препоръки за тяхното редуциране.

Съумявате да се съсредоточите върху кариерата си по-начин, водещ до търсените резултати. Голяма част от хората днес имат желание да съживят своята кариера или да започнат развитието си в ново направление, но организирането на подобен вид промяна, предвид ежедневната рутина и задачи, не се оказва лесно. Благодарение на работата с кариерен коуч ще съумеете да структурирате добре дефинирани и реалистични цели, ясен план за действие, който ще подобри вашата лична организация и ще улесни пътя към достигането до целите ви.

Ще придобиете увереност и самочувствие, докато тествате нови идеи и възможности в безопасна за вас среда, без да губите нищо. Кариерният коучинг е фантастична възможност за тестване и подобряване на вашата професионална идентичност. Кариерният коуч ще ви помогне да придобиете нужната увереност. Благодарение на работата с него, ще изградите професионалната си история така, че да бъдете в състояние да я представите по начин, резониращ с набиращите персонал, като съумявате да избегнете потенциалните клопки по време на интервю. Ще придобиете самочувствието и  увереността, необходими за изграждане на убедителни стратегии, необходими при срещи с бъдещи работодатели, клиенти или партньори.

КАКВО ДА НЕ ОЧАКВАТЕ ОТ КАРИЕРНИЯ КОУЧ?

Кариерният коуч се фокусира върху резултатите, действията и отчетността, а не разказва увлекателни истории. Не очаквайте вашият кариерен коуч да ви каже какво да правите с живота си. Той ще ви даде ключовете, за да откриете това, което искате. Използвайте ги като ръководство, за да направите дълготрайни промени в професионалния си живот, да се позиционирате успешно и да извлечете максимума от своите умения и знания. По този начин да постигнете своите цели. Бъдете отговорни към решенията си.

Не очаквайте вашият кариерен коуч да направи всичко вместо вас. Трябва да се вслушате в съветите му и да се учите от тях, но вие сте изпълнителят в този процес на сътрудничество. Коучингът не работи, освен ако вие не следвате плана за действие. Вашият коуч няма да бъде с вас на интервюта или при разговори с партньори и клиенти, нито ще ви намери работа или ще пренапише CV-то ви всеки път, когато то трябва да бъде актуализирано. Той ще ви даде увереност и ще ви научи как да постъпвате в подобни случаи, за да извлечете максимално много дивиденти. Вашият коуч ще ви помогне в предизвикателствата, но няма да свърши работата вместо вас. Бъдете готови да предприемете действия!

Не очаквайте да не бъдете предизвиквани от вашия кариерен коуч. Вашият коуч ще се увери, че това, което искате в професионално направление, е достижимо, като търси слабите звена в първоначалните ви идеи. Той ще го прави, докато вие не се почувствате сигурни да предприемете първите крачки. Важно е да поставите под въпрос целта си, за да я направите устойчива. Бъдете отворени за предизвикателствата!

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ КАРИЕРНИЯ КОУЧИНГ?

Чрез сесиите с кариерен коуч ще разработите методологии и ще придобиете инструментите, необходими за решаване на всеки конфликт или съмнение относно вашата кариерата. След края на цялостната програма на кариерния коучинг:

  • Намирате вашата златна среда в професионален аспект.
  • Откривате правилната за вас професия.
  • Успешно преминавате на следващото стъпало от професионалния си път.
  • Притежавате увереност и оправдано самочувствие.
  • В състояние сте да се представите по убедителен начин.
  • Успешно сте стартирали вашия мечтан бизнес.
  • Умеете да подчертавате силните си страни и да свеждате до минимум своите слабости.